HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Môi trường sử dụng

background image

Môi trường sử dụng

Bảng C-3

Điều kiện cần thiết

Điều kiện môi trường

In

Lưu trữ/chế độ chờ

Nhiệt độ

Sản phẩm

7,5° đến 32,5°C

0° đến 35°C

Hộp mực in

7,5° đến 32,5°C

-20° đến 40°C

Độ ẩm tương đối

Sản phẩm

5% đến 90%

35% đến 85%

Hộp mực in

10–90%

10–90%

216 Phụ lục C Thông số kỹ thuật

VIWW

background image

D